Najczęściej zadawane pytania

Kiedy Gospodarz otrzymuje wynagrodzenie i czy jest ono uzależnione od długości okresu udostępnienie miejsca postojowego?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Wynagrodzenie Gospodarza, po potrąceniu prowizji należnej iParkomat, jest przelewane na konto Gospodarza najpóźniej 48 godzin po zakończeniu umowy lub jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc - 48 godzin po zakończeniu każdego (miesięcznego) okresu rozliczeniowego.

Zwiń

Kim jest „typowy” Klient naszego serwisu?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Typowym Klientem naszego serwisu jest osoba, która jeździ (lub chce jeździć) do pracy samochodem, a pracuje w śródmieściu dużego miasta, gdzie bardzo trudno o miejsce parkingowe, a nawet jeśli się je znajdzie to jest ono po prostu bardzo drogie.
Proponujemy takim osobom alternatywne miejsce parkingowe u osób, które mieszkają w śródmieściu i mogą swoje miejsce postojowe udostępnić w godzinach pracy – gdyż same zazwyczaj jadą samochodem do swojej pracy i ich "domowe" miejsce postojowe stoi puste.
Takie parkowanie jest znacznie tańsze, a dla osób udostępniających takie miejsce – jest sposobem na  dodatkowy zarobek bez żadnego wysiłku.

Zwiń

Na jakim miejscu postojowym możesz zarabiać?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Praktycznie na każdym do którego masz prawo i gdzie Twój Klient może zostawić samochód:-). Garaż podziemny,  miejsce obok Twojego domu, plac przed budynkiem, trawnik na Twojej działce i wiele innych. Nie przejmuj się, że Twoje miejsce postojowe jest oddalone od centrum miasta - jeśli masz je wolne - zarejestruj je u nas. Klienci szukają miejsc we wszystkich lokalizacjach, a wystawienie ogłoszenia w naszym serwisie nic Cię nie kosztuje.

A może masz wolne miejsce tylko w weekendy, gdy wyjeżdżasz na wieś? Lub Twoje miejsce postojowe jest wolne kilka, a nawet jeden dzień w tygodniu gdyż np. pracujesz w domu? A może chcesz udostępnić miejsce na noc?

Już nie musisz zarabiać na swoje miejsce parkingowe! Niech Twój parking zarabia na Ciebie!

Zwiń

Kto może być użytkownikiem iParkomat?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Gościem, czyli osobą korzystającą z miejsca postojowego może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Rejestracji w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może dokonać wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej lub osoba fizyczna posiadająca umocowanie udzielone przez takie podmioty.

Gospodarzem, czyli osobą udostępniającą swoje miejsce postojowe, może być wyłącznie osoba fizyczna.

Zwiń

Dlaczego muszę podawać dane osobowe?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

W iParkomat podanie danych osobowych (poza adresem email) jest wymagane dopiero w chwili dokonania rezerwacji miejsca postojowego lub w momencie zamieszenia ogłoszenia, w którym oferujesz udostępnienie miejsca postojowego innym użytkownikom. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o udostępnienie miejsca postojowego (parkingu) między użytkownikami serwisu – tak, aby iParkomat mógł przekazać każdej ze stron takiej umowy niezbędne dla jej wykonania informacje. Podanie danych jest niezbędne również w celu dokonania płatności wynagrodzenia Gospodarzowi.

Zwróć przy tym uwagę, że w wypadku użytkownika będącego osobą fizyczną, w iParkomat widoczne są zawsze: imię oraz pierwsza litera nazwiska – np. przy zamieszczonym przez taką osobę ogłoszeniu, w jej ogólnodostępnym profilu czy postawionych przez nią komentarzach do zawartych umów.

Tworzyliśmy iParkomat z myślą o osobach rzetelnych i odpowiedzialnych, a takie rozwiązanie wydawało nam się najlepiej pasować do tego założenia. Osoba przedstawiająca się innym użytkownikom serwisu z imienia wzbudza większe zaufanie niż człowiek „chowający się” za pseudonimem. Zaufanie do serwisu, a przede wszystkim jego użytkowników, jest podstawą, na której chcielibyśmy opierać działanie iParkomat.

Zwiń

Gospodarz? Gość? - co to są za pojęcia, którymi posługuje się nasz serwis?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Gospodarz to osoba, która w naszym serwisie wystawiła ofertę (ogłoszenie) udostępnienia swojego miejsca postojowego, a Gość to osoba, która taką ofertę przyjęła i zawarła za pośrednictwem iParkomat umowę o udostępnienie miejsca parkingowego.

Zwiń

Czy jako Gość mogę wypowiedzieć umowę Gospodarzowi bez podania przyczyny? Jeśli tak, to w jakim terminie?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Co do zasady nie, chyba że przewidują to przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Umowa z Gospodarzem rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. W przypadku umów długoterminowych brak płatności za kolejny okres obowiązywania umowy (ponad pierwsze 30 dni) powoduje automatyczne rozwiązanie umowy, a Ty jako Gość narażasz się na obniżenie Twojego rankingu w iParkomat i negatywną recenzję wystawioną przez Gospodarza.

Można natomiast rozwiązać umowę bez podania przyczyny poprzez zgodne oświadczenie stron – Twoje i Gospodarza. Wtedy umowa rozwiązuje się z takim uzgodnionym przez strony umowy dniem.

W takim jednak wypadku Gospodarz zobowiązany jest natychmiast wystawić swoją ofertę w iParkomat nie później niż 3 dni od zakończenia poprzedniej umowy, a jeśli tego nie uczyni naraża się na ryzyko obniżenia rankingu przez iParkomat. Ponadto iParkomat należy się prowizja za zawarcie umowy.

Zwiń

Czy Gospodarz może nie zgodzić się na udostępnienie swojego miejsca postojowego konkretnemu Gościowi?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Tak – ale pod pewnymi warunkami. Zależy to od tego jak Gospodarz wystawił w iParkomat swoją ofertę. Możliwe są następujące sytuacje:

a)    gdy Gospodarz wystawił swoją ofertę z opcją „Zamów teraz” i określił minimalny wymagany poziom rankingu Gościa, a Gość posiada odpowiedni poziom rankingu oraz zarezerwował ofertę i wpłacił do iParkomat opłatę: w takim przypadku Gospodarz nie może odmówić udostępnienia swojego miejsca postojowego Gościowi, a czyniąc to narusza swoje obowiązki umowne i naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą (o czym orzekać może tylko sąd powszechny), a w ramach iParkomat: na obniżenie swojego rankingu i wystawienie przez Gościa niekorzystnej recenzji;

b)    gdy Gospodarz wystawił swoją ofertę bez opcji „Zamów teraz” lub też z opcją „Zamów teraz” lecz Gość nie posiada minimalnego wymaganego poziomu rankingu: w takim przypadku Gospodarz może swobodnie zdecydować, czy konkretnemu Gościowi chce udostępnić swoje miejsce postojowe, podejmując właściwą decyzję w iParkomat;

 

Zwiń

Jak wypłacamy wynagrodzenie Gospodarzowi?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Gospodarz otrzymuje od iParkomat wynagrodzenie na swoje konto bankowe w terminie 2 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (czyli najczęściej w odstępie miesięcznym). Wynagrodzenie przekazane Gospodarzowi jest pomniejszone o prowizje należną iParkomat.
Gospodarzu, zarobiłeś większą kwotę korzystając z iParkomat? Pamiętaj, że od swojego całego wynagrodzenia (tego, które otrzymałeś od iParkomat, powiększonego o prowizję pobraną przez iParkomat) powinieneś zapłacić podatki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zwiń

Jeżeli po raz pierwszy składam ofertę udostępnienia mojego miejsca postojowego, czy iParkomat może zaproponować jakąś sugerowaną (optymalną) cenę miejsca postojowego w mojej lokalizacji?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

To Ty jako przyszły Gospodarz ustalasz cenę udostępnienia Gościom Twojego miejsca postojowego. Powinna ona być ceną rynkową, jednak im będzie ona bardziej atrakcyjna tym większe szanse na to, że Twoje miejsce postojowe znajdzie Gościa, który z niego skorzysta. Możesz również w naszym serwisie internetowym zorientować się w cenach ofert miejsc postojowych w pobliżu lokalizacji Twojego miejsca postojowego. W razie potrzeby napisz do nas – zasugerujemy Ci przedział kwotowy specyficzny dla lokalizacji i standardu Twojego miejsca postojowego, jeżeli uprzednio drogą mailową zwrócisz się do iParkomat z takim pytaniem i opisem Twojego miejsca postojowego.

Zwiń

Jak wyglądają kwestie podatkowe związane z udostępnieniem miejsca parkingowego?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Korzystanie z miejsca postojowego nie rodzi dla Gościa żadnych konsekwencji podatkowych. Oczywiście Gość może otrzymać od Gospodarza potwierdzenie płatności (najczęściej w postaci rachunku), który może wykorzystać w celu odliczeń podatkowych gdy skorzystanie z miejsca postojowego jest związane z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku Gospodarza, całe wynagrodzenie wpłacone przez Gościa za udostępnienie miejsca postojowego powinno być opodatkowane.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

Zwiń

Jaki jest najkrótszy okres udostępnienia miejsca parkingowego przez Gospodarza?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

7 dni kalendarzowych. Gospodarz wystawia ofertę na minimalny okres 7 dni kalendarzowych, w której wskazuje w które dni i w jakich godzinach (co najmniej przez 9 godzin) lub/i w które doby może udostępnić swoje miejsce parkingowe.

Zwiń

Czy Gość może zarezerwować miejsce postojowe na okres np. 3 godzin codziennie?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Niestety nie. Minimalnym okresem na jaki Gospodarz może udostępnić swoje miejsce parkingowe to dziewięć kolejnych godzin na dobę w ciągu 7 dni kalendarzowych. Gość nie może zarezerwować miejsca parkingowego na krócej niż dziewięć kolejnych godzin danej doby.
Oczywiście rezerwacja na 9 godzin nie oznacza, że Gość musi parkować na tym miejscu przez cały ten czas – w każdym czasie w ciągu tych 9 godzin może swobodnie opuścić udostępnione miejsce parkingowe i w razie potrzeby znowu na nie wjechać.

Zwiń

Jak można najszybciej i pewnie zarezerwować miejsce postojowe?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Najprościej rzecz ujmując najszybciej zarezerwujesz każdą dostępną ofertę, zwłaszcza taką, która ma opcję „Zamów Teraz” jeśli masz wysoki ranking w iParkomat. Wtedy najszybciej otrzymasz od iParkomat szczegóły do realizacji opłaty (która powoduje nawiązanie umowy o udostępnienia miejsca postojowego) i dane kontaktowe do Gospodarza. Po wpłacie na podane konto, iParkomat od razu zablokuje tę ofertę dla Ciebie, powiadomi o Twojej płatności Gospodarza, skontaktujesz się z Gospodarzem i Gospodarz będzie zobowiązany udostępnić Ci miejsce parkingowe zgodnie z warunkami oferty. Warto dbać o swój ranking i recenzować współprace z innymi użytkownikami!

Zwiń

Jaki jest maksymalny okres, na jaki można zawrzeć umowę udostępnienia miejsca postojowego?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Umowa o udostępnienie miejsca postojowego może zostać zawarta na dowolny okres, (jednak nie krótszy niż 7 dni). Przy czym, jeżeli najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, Gość nie opłaci wynagrodzenia należnego za ten okres, umowa taka rozwiązuje się automatycznie, zmniejszając ranking Gościa.

Zwiń

Czy jest możliwe, żeby w czasie trwającej już umowy, jeden, lub więcej dni zarówno Gość, jak i Gospodarz mogli przyjechać wcześniej i/lub wyjechać później?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Tak, jeżeli obie strony umowy ustalą to uprzednio między sobą. W przeciwnym wypadku, będzie to naruszeniem warunków umowy pomiędzy Gościem i Gospodarzem i może prowadzić do jej natychmiastowego rozwiązania oraz zmniejszenia rankingu użytkownika.

Zwiń

Kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli na teoretycznie wolnym miejscu postojowym zaparkuje zupełnie obca osoba?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Odpowiedzialność jest po stronie Gospodarza – to jest jego miejsce postojowe i zawierając umowę, to Gospodarz powinien zapewnić, że w umówionym czasie miejsce postojowe jest puste.  W razie problemów Gość powinien skontaktować się niezwłocznie z Gospodarzem, a jeśli ze strony Gospodarza nie ma odpowiedniej reakcji lub sytuacja powtarza się – Gość może natychmiast zerwać umowę o udostępnienie miejsca postojowego wystawiając Gospodarzowi odpowiedni ranking i recenzję. 

iParkomat może podjąć próbę pomocy i mediacji w razie sporów, jednak nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, lub sposób wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.

W razie jakichkolwiek problemów bardzo prosimy użytkowników o wprowadzanie w iParkomat odpowiedniego rankingu i recenzji dotyczących wykonania danej umowy, tak aby poinformować innych użytkowników zainteresowanych współpracą o trudnościach w realizacji umowy z konkretnym innym użytkownikiem.

Zerwanie umowy przez Gościa nie wpływa na prowizję dla iParkomat za doprowadzenie do zawarcia umowy udostępnienia miejsca postojowego między Użytkownikami. W takim wypadku Gość powinien wpłacić prowizję do iParkomat w terminie 3 dni od zerwania umowy, a brak takiej wpłaty może skutkować obniżeniem rankingu Gościa w iParkomat.

Zwiń

Jako Gość, jaką mam gwarancję „wolnego” miejsca postojowego po wpłacie pieniędzy?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Wolne miejsce postojowe w opłaconym przez Gościa okresie powinien zapewnić Gospodarz. Dokładamy starań aby współpracować z wiarygodnymi partnerami. Dlatego każdy Gospodarz w iParkomat ma swój indywidualny ranking i recenzje zbudowane w oparciu o historię dotychczasowej współpracy z iParkomat i innymi użytkownikami.

Przed podjęciem decyzji o współpracy z Gospodarzem upewnij się, że Twój przyszły Gospodarz jest osobą wiarygodną. A gdy jesteś zadowolony ze współpracy, jak również przede wszystkim w razie jakichkolwiek problemów - poinformuj iParkomat o tym wystawiając Twojemu Gospodarzowi odpowiedni ranking i recenzję, tak aby inni użytkownicy mogli skorzystać z Twoich doświadczeń.

Zwiń

Jaką mam gwarancję ochrony moich danych osobowych?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Dane osobowe użytkowników zbierane i przetwarzane przez iParkomat sp. z o.o., podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą Regulaminie iParkomat. W związku z tym mogą być ujawniane jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub za zgodą użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, jak również w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie. Regulamin iParkomat znajdziesz tutaj

Zwiń

Czy jako Gospodarz mogę zmieniać cenę za udostępnienie miejsca postojowego i kiedy?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Cenę możesz zmienić w każdej chwili, jednak nowa cena nie odnosi się do użytkownika, który uprzednio zarezerwował już miejsce lub któremu udostępniasz Twoje miejsce postojowe. W takim wypadku cena pozostaje bez zmian do czasu upływu trwania bieżącej umowy pomiędzy Wami.

Zwiń

Mam miejsce postojowe otwierane na pilota, jaką mogę mieć pewność/gwarancję oraz zabezpieczenie, że pilot zostanie mi zwrócony sprawny i nie zniszczony?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Za użyczenie pilota, jego właściciel, czyli Gospodarz, może wyznaczyć kaucję, tzw. jednorazową opłatę depozytową, która powinna być określona w ofercie. Jednorazowa opłata depozytowa jest wpłacana do iParkomat w celu zabezpieczenia zwrotu przekazanego Gościowi urządzenia lub narzędzia niezbędnego do udostępnienia miejsca postojowego, np. pilota zdalnego sterowania, klucza wejściowego, itp. Gospodarz określa w Ofercie przyczynę domagania się zapłaty Jednorazowej Opłaty Depozytowej, w szczególności ryzyko, które jej zapłata ma zabezpieczać.

Wysokość jednorazowej opłaty depozytowej określa Gospodarz, przy czym nie może być ona większa niż 30 dniowa kwota opłaty za dzień udostępnienia miejsca postojowego określona w danej Ofercie. Uprzednie uiszczenie takiej opłaty niezbędne jest do zawarcia umowy udostępnienia miejsca postojowego.

Jednorazowa Opłata Depozytowa zostanie wypłacona Gospodarzowi, jeżeli złoży on za pośrednictwem iParkomat nie później niż 3 dni od ustania umowy udostępnienia miejsca postojowego żądanie wypłaty całości lub części tej opłaty, oświadczając jednocześnie, że np. pilot, nie został mu zwrócony lub został zwrócony zniszczony, a gdy takiego oświadczenia Gospodarz nie złoży opłata ta zostanie zwrócona Gościowi nie później niż 14 dni od chwili ustania umowy udostępnienia miejsca postojowego.

Zwiń

Kto odpowiada za szkody powstałe w czasie korzystania z miejsca postojowego, zarówno dotyczące samochodu, jak i samego miejsca postojowego?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

iParkomat nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, lub sposób wykonania zobowiązań wynikających z tych umów, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania umowy. Ewentualnych roszczeń, w takich skrajnych przypadkach, strony powinny dochodzić zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze postępowania cywilnego.

Dodatkowo w razie jakichkolwiek problemów bardzo prosimy użytkowników o wprowadzanie w iParkomat odpowiedniego rankingu i recenzji dotyczących wykonania danej umowy, tak aby poinformować innych użytkowników zainteresowanych współpracą o trudnościach w realizacji umowy z konkretnym innym użytkownikiem. 

Zwiń

Kiedy Gość najpóźniej musi dokonać wpłaty?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Jak najszybciej. Dokonanie pierwszej opłaty sprawia, że zostaje zawarta umowa o udostępnienie miejsca postojowego pomiędzy Gościem i Gospodarzem, a bez Twojej opłaty inni użytkownik mogą dokonać „swojej” wpłaty uprzedzając skorzystanie z upatrzonego miejsca postojowego przez Ciebie. Uprzednio dokonana rezerwacja nie jest skuteczna do zawarcia umowy i jeśli inny Gość wpłaci opłatę pierwszy, to on będzie stroną zawartej umowy z Gospodarzem.

Jeżeli chodzi o płatności w ramach trwającej już umowy (gdy jest ona zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc), Gość powinien dokonać kolejnej opłaty, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym wypadku, umowa ulega automatycznego rozwiązaniu.

Zwiń

Czy Gość może dokonywać opłat w ratach?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Gość dokonuje opłaty z góry za cały okres rozliczeniowy. Jeśli umowa będzie trwała wiele miesięcy, jako Gość powinieneś każdego miesiąca wpłacać jednorazowo całą opłatę należną za następny miesiąc  i musi ona być wpłacona nie później niż 3 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego.

Zwiń

Jako Gospodarz, jaką mam gwarancję otrzymania pieniędzy za udostępnienie mojego miejsca postojowego?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Warunkiem zawarcia umowy o udostępnienie miejsca postojowego z Gościem jest uprzednie wpłacenie przez Gościa na konto iParkomat opłaty za cały pierwszy okres rozliczeniowy. Również kontynuacja umowy na każdy następny okres rozliczeniowy jest możliwa tylko w przypadku gdy Gość wpłaci na konto iParkomat kolejną opłatę nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem. Z chwilą gdy Gość tego nie uczyni umowa o udostępnienie miejsca postojowego rozwiązuje się automatycznie i Gospodarz składa w iParkomat nową ofertę na udostępnienie miejsca postojowego innemu użytkownikowi.

Z chwilą otrzymania opłaty od Gościa iParkomat powiadamia emailem Gospodarza o tym fakcie, a następnie po upływie okresu rozliczeniowego za który dana opłata została wpłacona przez Gościa, iParkomat przekazuje należne wynagrodzenie Gospodarzowi na wskazane przez niego konto bankowe nie później niż …. iParkomat przechowuje środki finansowe na swoim koncie bankowym w banku objętym gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zwiń

Czy z udostępnionego mi miejsca postojowego będą mogły korzystać również inne osoby – np. rodzina i znajomi, którzy mogą przyjeżdżać innymi samochodami?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Tak, jednak, tylko pod warunkiem uzgodnienia tego z Gospodarzem. Jeżeli Gospodarz nie wyrazi na to zgody, postępowanie takie będzie naruszeniem postanowień Regulaminu iParkomat.

Zwiń

Jak Gość może udokumentować swoją wpłatę do iParkomat?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Opłata Gościa dzielona jest przez iParkomat na dwie kwoty – pierwszą część stanowi wynagrodzenie dla Gospodarza, a drugą częścią jest prowizja dla iParkomatu.

Co do zasady Gospodarz jako osoba fizyczna, która nie płaci VAT, nie może wystawiać faktur, jednak zamiast tego wystawia rachunek. Rachunek wystawia w imieniu Gospodarza serwis iParkomat – Gość z chwilą przekazania wynagrodzenia Gospodarzowi przez iParkomat może pobrać sobie samodzielnie rachunek w formie elektronicznej bezpośrednio ze strony internetowej.

 

 

Zwiń

Jakie dane osobowe muszę podać?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Różne funkcjonalności serwisu iParkomat wymagają podania różnych danych osobowych.
Jeżeli chcesz tylko zapoznać się z systemem, jedynie przeglądając ogłoszenia, bez możliwości ich rezerwacji, to nie potrzebujesz podawać jakichkolwiek danych osobowych.
Osoba, która chce u nas złożyć ofertę, tj. wystawić miejsce postojowe do udostępnienia, lub przyjąć taką ofertę, czyli skorzystać z miejsca postojowego, musi dokonać  rejestracji oraz uwierzytelnienia swojego konta. W takim wypadku osoba taka musi podać m.in. nazwę użytkownika (login), hasło, imię, nazwisko, NIP oraz adres email, a w wypadku Gospodarza, także numer telefonu komórkowego i konto bankowe.

Zwiń

Dlaczego warto zostać Gospodarzem?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

No cóż – Gospodarz to osoba, która udostępnia odpłatnie swoje miejsce postojowe gdy ono stoi puste. Po prostu zarabiaj na swoim miejscu postojowym i ciesz się dodatkowym wynagrodzeniem. Prosto, szybko, bez wysiłku.

Zwiń

Czy Gość i Gospodarz mogą negocjować cenę pomiędzy sobą?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Oczywiście, jednak pod dwoma warunkami:

1)    każdą zmianę ceny Gospodarz wprowadza do iParkomat modyfikując odpowiednio swoje ogłoszenie i z tą chwilą jest ona widoczna dla wszystkich innych użytkowników, którzy również mogą skorzystać z nowych warunków udostępnienia miejsca parkingowego i

2)    negocjacje mogą się toczyć do chwili zawarcia umowy, czyli w praktyce – dokonania opłaty przez Twojego Gościa. W chwili zawarcia umowy Gość ma zagwarantowaną cenę udostępnienia miejsca przez cały okres trwania umowy.

W razie prowadzenia negocjacji w trakcie trwania bieżącej umowy (tylko za pośrednictwem iParkomat) nowa cena obowiązuje od momentu poinformowania emailem iParkomat o uzgodnieniu nowej ceny pomiędzy Gościem i Gospodarzem. Gospodarz powinien jednak pamiętać, że zawsze cena nie powinna być za niska i powinna być „rynkowa”, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje możliwość podważenia niskiej odpłatności za miejsce postojowe przez urząd skarbowy.

Zwiń

Czy i jak można rozwiązać podpisaną i trwającą już umowę?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Umowa może być rozwiązana po wyrażeniu takiej woli przez obie jej strony, a poza tym w wypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach prawnych. Nie zwalnia to jednak Gospodarza od obowiązku zapłaty prowizji na rzecz iParkomat. Prowizja jest bowiem wynagrodzeniem za doprowadzenie do zawarcia umowy, a nie jej wykonanie.

Zwiń

Dlaczego nie warto kontynuować współpracy pomiędzy Gościem i Gospodarzem poza serwisem iParkomat?

Czy ta odpowiedź była pomocna?

Tak ›
Nie ›

Dokładamy starań aby nasi Klienci pozostawali z nami wiele miesięcy i jak najdłużej. Gość nie ponosi w iParkomat żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za miejsce postojowe, natomiast prowizja dla iParkomat potrącana z wynagrodzenia Gospodarza za kolejne miesiące (kolejne okresy rozliczeniowe) jest bardzo niska i nie przekracza 5%.

Jest wiele powodów, dla których warto kontynuować bez przerwy współpracę z iParkomat jako Gospodarz. Najważniejsze to:

a) możesz wystawić ranking i recenzję Twojemu Gościowi - na wypadek jakichkolwiek problemów w realizacji umowy - i jest to widoczne dla wszystkich użytkowników iParkomat,

b) szybciej znajdziesz następnego Gościa - ponownie wystawisz ekspresowo w iParkomat Twoją ofertę widoczną dla tysięcy naszych użytkowników - w przypadku gdy Gość zakończy z Tobą umowę (lub Ty podejmiesz decyzje o jej zakończeniu),

c) zapłacisz mniej - przyszłe prowizje, które pobierze iParkomat od Twojego wynagrodzenia będą co najmniej o kilkanaście procent niższe niż dla Gospodarza, który nie współpracował w systemie ciągłym z iParkomat – im jesteś z nami dłużej i masz wyższy ranking, tym mniejsze prowizje pobiera iParkomat,

d) sprawdzisz wiarygodność Twojego następnego Gościa - przed podjęciem decyzji o udostępnieniu miejsca postojowego przeglądając jego dotychczasowe recenzje i bieżący ranking.

Ponadto w przypadku gdy kontynuujesz umowę z Gościem poza iParkomat, powinieneś uiszczać nadal przysługującą iParkomat prowizję zgodnie z par 9 pkt 3 Regulaminu i narażasz się na obniżenie Twojego rankingu w iParkomat.

Jest wiele powodów, dla których warto kontynuować bez przerwy współpracę z iParkomat jako Gość. Najważniejsze to:

a) możesz wystawić ranking i recenzję Twojemu Gospodarzowi - na wypadek jakichkolwiek problemów w realizacji umowy - i jest to widoczne dla wszystkich użytkowników iParkomat,

b) szybciej znajdziesz następnego Gospodarza - gdy jesteś z nami bez przerwy, Twój ranking nie maleje, a przeszukując naszą bazę ofert w przypadku gdy Gospodarz zakończy z Tobą umowę (lub Ty podejmiesz decyzje o jej zakończeniu) możesz również korzystać z opcji „Zamów Teraz” aby móc korzystać z najbardziej atrakcyjnych miejsc postojowych,

c) sprawdzisz wiarygodność Twojego następnego Gospodarza - przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z miejsca postojowego przeglądając jego dotychczasowe recenzje i bieżący ranking,

d) nic Cię to dodatkowo nie kosztuje – iParkomat pobiera prowizje od Twojej opłaty za miejsce postojowe i potrąca ją z wynagrodzenia przekazywanego Twojemu Gospodarzowi - im jesteś z nami dłużej, tym mniejsze prowizje początkowe iParkomat potrąca od wynagrodzenia Twojego Gospodarza i opłata ta nie przekracza 5% (czyli nie mniej niż 95% Twojej opłaty iParkomat przekazuje miesięcznie Twojemu Gospodarzowi).

Ponadto w przypadku gdy kontynuujesz umowę z Gospodarzem poza iParkomat, narażasz się na obniżenie Twojego rankingu w iParkomat.

Zwiń